TPAC Data Server Catalog http://portal.sf.utas.edu.au/thredds/catalog/mertz/mdl/mer015_1/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  mer015_1   --
         mer_his_0001.nc 3.571 Gbytes 2011-03-15T15:34:07Z
         mer_his_0002.nc 3.429 Gbytes 2011-03-15T17:25:32Z
         mer_his_0003.nc 3.429 Gbytes 2011-03-15T19:19:52Z
         mer_his_0004.nc 3.429 Gbytes 2011-03-15T21:14:14Z
         mer_his_0005.nc 3.429 Gbytes 2011-03-15T23:08:35Z
         mer_his_0006.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T01:03:03Z
         mer_his_0007.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T02:57:33Z
         mer_his_0008.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T04:51:58Z
         mer_his_0009.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T06:46:07Z
         mer_his_0010.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T08:40:13Z
         mer_his_0011.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T10:34:28Z
         mer_his_0012.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T12:28:54Z
         mer_his_0013.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T14:23:34Z
         mer_his_0014.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T16:18:40Z
         mer_his_0015.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T18:13:59Z
         mer_his_0016.nc 3.429 Gbytes 2011-03-16T20:08:23Z
         mer_his_0017.nc 3.571 Gbytes 2011-03-17T02:48:28Z
         mer_his_0018.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T05:01:24Z
         mer_his_0019.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T07:13:18Z
         mer_his_0020.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T09:25:09Z
         mer_his_0021.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T11:36:43Z
         mer_his_0022.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T13:48:09Z
         mer_his_0023.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T16:01:14Z
         mer_his_0024.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T18:16:47Z
         mer_his_0025.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T20:29:47Z
         mer_his_0026.nc 3.429 Gbytes 2011-03-17T22:41:26Z
         mer_his_0027.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T00:53:23Z
         mer_his_0028.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T03:04:47Z
         mer_his_0029.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T05:16:21Z
         mer_his_0030.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T07:27:48Z
         mer_his_0031.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T09:39:07Z
         mer_his_0032.nc 3.429 Gbytes 2011-03-18T11:49:54Z
         mer_his_0385.nc 16.04 Gbytes 2011-03-18T20:19:46Z
         mer_his_0386.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T20:40:11Z
         mer_his_0387.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T20:58:47Z
         mer_his_0388.nc 15.78 Gbytes 2011-03-18T21:18:22Z
         mer_his_0389.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T21:37:56Z
         mer_his_0390.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T21:56:47Z
         mer_his_0391.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T22:16:13Z
         mer_his_0392.nc 15.78 Gbytes 2011-03-18T22:36:49Z
         mer_his_0393.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T22:56:25Z
         mer_his_0394.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T23:14:47Z
         mer_his_0395.nc 15.91 Gbytes 2011-03-18T23:33:59Z
         mer_his_0396.nc 15.78 Gbytes 2011-03-18T23:53:26Z
         mer_his_0397.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T00:12:11Z
         mer_his_0398.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T00:31:23Z
         mer_his_0399.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T00:49:58Z
         mer_his_0400.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T01:10:41Z
         mer_his_0401.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T01:33:13Z
         mer_his_0402.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T01:54:09Z
         mer_his_0403.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T02:13:31Z
         mer_his_0404.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T02:33:33Z
         mer_his_0405.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T02:52:56Z
         mer_his_0406.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T03:13:43Z
         mer_his_0407.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T03:33:29Z
         mer_his_0408.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T03:53:38Z
         mer_his_0409.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T04:13:02Z
         mer_his_0410.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T04:33:50Z
         mer_his_0411.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T04:52:53Z
         mer_his_0412.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T05:10:49Z
         mer_his_0413.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T05:28:38Z
         mer_his_0414.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T05:46:33Z
         mer_his_0415.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T06:04:18Z
         mer_his_0416.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T06:22:11Z
         mer_his_0417.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T06:40:12Z
         mer_his_0418.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T06:58:09Z
         mer_his_0419.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T07:16:04Z
         mer_his_0420.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T07:33:56Z
         mer_his_0421.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T07:51:42Z
         mer_his_0422.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T08:09:35Z
         mer_his_0423.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T08:27:27Z
         mer_his_0424.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T08:45:15Z
         mer_his_0425.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T09:03:43Z
         mer_his_0426.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T09:22:19Z
         mer_his_0427.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T09:40:09Z
         mer_his_0428.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T09:58:00Z
         mer_his_0429.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T10:16:16Z
         mer_his_0430.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T10:34:06Z
         mer_his_0431.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T10:51:52Z
         mer_his_0432.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T11:09:33Z
         mer_his_0433.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T11:27:22Z
         mer_his_0434.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T11:45:16Z
         mer_his_0435.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T12:03:07Z
         mer_his_0436.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T12:20:55Z
         mer_his_0437.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T12:38:43Z
         mer_his_0438.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T12:56:43Z
         mer_his_0439.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T13:19:32Z
         mer_his_0440.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T13:40:25Z
         mer_his_0441.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T14:01:40Z
         mer_his_0442.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T14:21:56Z
         mer_his_0443.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T14:43:20Z
         mer_his_0444.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T15:03:53Z
         mer_his_0445.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T15:22:42Z
         mer_his_0446.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T15:43:38Z
         mer_his_0447.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T16:05:36Z
         mer_his_0448.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T16:28:47Z
         mer_his_0449.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T16:52:44Z
         mer_his_0450.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T17:12:52Z
         mer_his_0451.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T17:41:28Z
         mer_his_0452.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T18:02:27Z
         mer_his_0453.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T18:25:31Z
         mer_his_0454.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T18:49:52Z
         mer_his_0455.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T19:22:11Z
         mer_his_0456.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T19:46:38Z
         mer_his_0457.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T20:06:39Z
         mer_his_0458.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T20:27:33Z
         mer_his_0459.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T20:49:02Z
         mer_his_0460.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T21:09:27Z
         mer_his_0461.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T21:31:40Z
         mer_his_0462.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T21:52:21Z
         mer_his_0463.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T22:12:28Z
         mer_his_0464.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T22:32:07Z
         mer_his_0465.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T22:55:33Z
         mer_his_0466.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T23:15:25Z
         mer_his_0467.nc 15.91 Gbytes 2011-03-19T23:35:04Z
         mer_his_0468.nc 15.78 Gbytes 2011-03-19T23:54:35Z
         mer_his_0469.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T00:14:24Z
         mer_his_0470.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T00:35:03Z
         mer_his_0471.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T00:55:23Z
         mer_his_0472.nc 15.78 Gbytes 2011-03-20T01:15:43Z
         mer_his_0473.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T01:35:54Z
         mer_his_0474.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T01:55:24Z
         mer_his_0475.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T02:13:11Z
         mer_his_0476.nc 15.78 Gbytes 2011-03-20T02:31:03Z
         mer_his_0477.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T02:48:56Z
         mer_his_0478.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T03:06:46Z
         mer_his_0479.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T03:24:38Z
         mer_his_0480.nc 15.78 Gbytes 2011-03-20T03:42:36Z
         mer_his_0481.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T04:00:35Z
         mer_his_0482.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T04:19:26Z
         mer_his_0483.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T04:37:28Z
         mer_his_0484.nc 15.78 Gbytes 2011-03-20T04:56:07Z
         mer_his_0485.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T05:14:02Z
         mer_his_0486.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T05:32:03Z
         mer_his_0487.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T05:49:50Z
         mer_his_0488.nc 15.78 Gbytes 2011-03-20T06:07:34Z
         mer_his_0489.nc 15.91 Gbytes 2011-03-20T06:25:45Z
         mer_his_0490.nc 16.04 Gbytes 2011-03-20T23:52:45Z
         mer_his_0491.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T00:12:17Z
         mer_his_0492.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T00:12:18Z
         mer_his_0493.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T00:50:23Z
         mer_his_0494.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T01:09:19Z
         mer_his_0495.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T01:28:40Z
         mer_his_0496.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T01:47:53Z
         mer_his_0497.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T02:06:30Z
         mer_his_0498.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T02:24:21Z
         mer_his_0499.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T02:42:13Z
         mer_his_0500.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T02:59:56Z
         mer_his_0501.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T03:17:54Z
         mer_his_0502.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T03:35:52Z
         mer_his_0503.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T03:53:55Z
         mer_his_0504.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T04:12:01Z
         mer_his_0505.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T04:29:52Z
         mer_his_0506.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T04:47:47Z
         mer_his_0507.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T05:05:41Z
         mer_his_0508.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T05:23:27Z
         mer_his_0509.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T05:41:21Z
         mer_his_0510.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T05:59:21Z
         mer_his_0511.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T06:17:13Z
         mer_his_0512.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T06:35:07Z
         mer_his_0513.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T06:52:56Z
         mer_his_0514.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T07:10:49Z
         mer_his_0515.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T07:28:41Z
         mer_his_0516.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T07:46:25Z
         mer_his_0517.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T08:04:18Z
         mer_his_0518.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T08:22:14Z
         mer_his_0519.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T08:40:08Z
         mer_his_0520.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T08:57:53Z
         mer_his_0521.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T09:16:18Z
         mer_his_0522.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T09:34:29Z
         mer_his_0523.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T09:52:15Z
         mer_his_0524.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T10:10:08Z
         mer_his_0525.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T10:28:07Z
         mer_his_0526.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T10:45:56Z
         mer_his_0527.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T11:03:42Z
         mer_his_0528.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T11:21:28Z
         mer_his_0529.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T11:39:16Z
         mer_his_0530.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T11:57:12Z
         mer_his_0531.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T12:15:10Z
         mer_his_0532.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T12:32:57Z
         mer_his_0533.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T12:50:42Z
         mer_his_0534.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T13:08:31Z
         mer_his_0535.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T13:30:19Z
         mer_his_0536.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T13:51:46Z
         mer_his_0537.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T14:15:26Z
         mer_his_0538.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T14:37:46Z
         mer_his_0539.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T14:59:01Z
         mer_his_0540.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T15:19:27Z
         mer_his_0541.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T15:39:05Z
         mer_his_0542.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T16:01:27Z
         mer_his_0543.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T16:31:19Z
         mer_his_0544.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T16:55:54Z
         mer_his_0545.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T17:22:46Z
         mer_his_0546.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T17:55:17Z
         mer_his_0547.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T18:33:50Z
         mer_his_0548.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T18:58:23Z
         mer_his_0549.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T19:25:11Z
         mer_his_0550.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T19:51:49Z
         mer_his_0551.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T20:12:32Z
         mer_his_0552.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T20:35:26Z
         mer_his_0553.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T20:55:46Z
         mer_his_0554.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T21:15:42Z
         mer_his_0555.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T21:35:17Z
         mer_his_0556.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T21:55:25Z
         mer_his_0557.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T22:16:01Z
         mer_his_0558.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T22:36:18Z
         mer_his_0559.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T22:55:51Z
         mer_his_0560.nc 15.78 Gbytes 2011-03-21T23:17:23Z
         mer_his_0561.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T23:38:53Z
         mer_his_0562.nc 15.91 Gbytes 2011-03-21T23:58:35Z
         mer_his_0563.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T00:18:01Z
         mer_his_0564.nc 15.78 Gbytes 2011-03-22T00:38:36Z
         mer_his_0565.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T00:59:00Z
         mer_his_0566.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T01:23:03Z
         mer_his_0567.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T01:44:12Z
         mer_his_0568.nc 15.78 Gbytes 2011-03-22T02:02:02Z
         mer_his_0569.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T02:19:49Z
         mer_his_0570.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T02:37:41Z
         mer_his_0571.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T02:55:34Z
         mer_his_0572.nc 15.78 Gbytes 2011-03-22T03:13:14Z
         mer_his_0573.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T03:31:08Z
         mer_his_0574.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T03:49:13Z
         mer_his_0575.nc 15.91 Gbytes 2011-03-22T04:07:16Z
         mer_his_0576.nc 15.78 Gbytes 2011-03-22T04:25:00Z
         misom007_tides.nc 11.52 Mbytes 2011-03-21T02:30:22Z
         misom012_grd.nc 16.66 Mbytes 2011-03-13T10:23:19Z
         misom015_bry.nc 510.0 Mbytes 2011-03-13T10:23:56Z
         misom015_sbc.nc 883.8 Mbytes 2011-03-16T23:07:46Z

TPAC Digital Library at Tasmanian Partnership for Advanced Computing see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.14 - 2019-07-23T11:04:31-0600] Documentation